Styret i OSI Pardans 2023

RolleNavnEpost
Leder
Vytenis Orlauskis styreleder@pardans.osi.no
NestlederRagnvald Håland Svendsen
pardans.osi.no
Økonomiansvarlig
Kristine Bergheim Graff
SekretærNoor Othmani
sekretaer@pardans.osi.no
Medlemsansvarlig
Ragnvald Håland Svendsen og Vytenis Orlauskis
Kurs- og instruktøransvarligHeidi-Christin Bernhoff-Jacobsen
og 
Kristine Bergheim Graff

kursansvarlig@pardans.osi.no
MarkedsføringsansvarligLeo Juste-Groenemarkedsforingsansvarlig@pardans.osi.no
WebansvarligElma Kodro web-ansvarlig@pardans.osi.no
Sosiale medier Defne Sahin og Elma Kodro
Arrangement
Olivia Thrane-Steen og Hanne Emilie Bjøro
MiljøansvarligAlfa Hansen

Valgt inn ved årsmøtet i november 2022 og med tillatelse til tilleggsvalg i juni 2023. 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med styret og bidra i klubben.