Styret i OSI Pardans 2022

RolleNavnEpost
Leder
Heidi-Christin Bernhoff-Jacobsenstyreleder@pardans.osi.no
Økonomiansvarlig
Kristine Bergheim Graff
SekretærKari Kristine Almåsvold Borgås
sekretaer@pardans.osi.no
Medlemsansvarlig
Ann-Karina Onstad

Valgt inn ved årsmøtet 18. november 2021.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med styret og bidra i klubben.