Facebook

Vi har Facebook-grupper for hver dansestil og for klubben som helhet, hvor vi deler informasjon som er nyttig for medlemmene våre. Meld deg inn i hovedgruppa vår og gruppene for dansestilene du er interessert i!

Vi har også en Facebook-side du kan like for å få nyheter og oppdateringer.

Instagram

Følg OSI Pardans på Instagram. Få med deg danseglede og bilder fra våre happenings. Søk opp @osi.pardans!