Styret i OSI Pardans 2023

RolleNavnEpost
Leder
Heidi-Christin Bernhoff-Jacobsen styreleder@pardans.osi.no
Nestleder
pardans.osi.no
Økonomiansvarlig
Greta Kaupaitė
SekretærSander Furuheimsekretaer@pardans.osi.no
Medlemsansvarlig
Sander Furuheim
Kurs- og instruktøransvarligHeidi-Christin Bernhoff-Jacobsen
kursansvarlig@pardans.osi.no
MarkedsføringsansvarligSandra Bakermarkedsforingsansvarlig@pardans.osi.no
WebansvarligSander Furuheimweb-ansvarlig@pardans.osi.no
Arrangement


Valgt inn ved årsmøtet i november 2023. 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med styret og bidra i klubben.