Smittevern

Vi tar forholdsregler for å hindre at dansekursene våre kan spre koronaviruset. Vi håper at situasjonen bedrer seg i løpet av høsten slik at vi kan slippe oss mer løs.

Se koronaretningslinjene til Norges Danseforbund: https://www.danseforbundet.no/aktuelt/2020/coronasmitte-sistenytt

Vi har satt en øvre grense på 20 personer i dansestudioene, medregnet instruktører. Alle som deltar på kurset må være påmeldt, og det blir tatt opprop for at vi kan vite hvem som har vært på kurs hver uke. Det vil være desinfeksjonsmiddel i alle lokalene. Alle som har sykdomstegn skal holde seg hjemme fra kurs.

Alle som deltar som par i våre kurs må være fra samme husstand eller kohort. Vi vil ikke bytte partnere på kursene.

Levert av IdrettenOnline