Events - Workshops


For tiden er det ingen planlagte workshop, men alle medlemmer og kursdeltagere har muligheten til å arrangere en workshop selv. Se utlysningen i høyre kolonne!Utlysning

OSI Pardans prøver å arrangere noen danseworkshops hvert semester. I det siste har det dessverre ikke blitt så mange workshops som vi har ønsket. Derfor prøver vi ut en ny ordning for arrangering av workshops. Vi åpner for at alle medlemmer og kursdeltagere som vil kan søke om å få arrangere en workshop i regi av OSI Dans og få økonomisk støtte fra klubben. Hvor mye støtte vi maksimalt gir til hver workshop vil avhenge av kvaliteten på den enkelte workshop og hvor mange som søker. Det er altså ingen absolutte grenser så langt. Om du er interessert i å arrangere en slik workshop må du sende en skriftlig søknad til styret (osidans-styret@osi.uio.no) som skal inneholde følgende:

 • Hva workshopen skal inneholde (hvilken dansestil, fokusomåde, nivå) (det må være en av OSI Pardans sine faste dansestiler)
 • Hvilke instruktører skal du bruke (du kan gjerne ha flere forslag og evt. backup, men du bør i det minste ha vært i kontakt med noen som har vist interesse)
 • Lokale (lokaler kan leies av SiO Athletica, men andre kan også brukes)
 • Dato
 • Budsjett
 • Markedsføringsplan

Styret kan velge å godkjenne eller avvise hver enkelt søknad, ved eventuell avvisning vil man gjerne motta forslag til endring/forbedring av søknaden som kan føre til godkjennelse. Iterasjoner er altså mulig, hvis f.eks. datoen må byttes. Disse kriteriene vil styret bruke til å vurdere om workshopen skal godkjennes:

 • Tidspunkt må ikke kollidere med eksisterende kurs/events i regi av OSI Pardans.
 • Tidspunkt bør ikke kollidere med andre events som mange medlemmer i målgruppen skal dra på.
 • Realistisk budsjett, som ikke bør gå betydelig i minus. Dersom workshopen ligger an til å gå i pluss vil vi sannsynligvis redusere deltakerprisen.
 • Realistisk markedsføringsplan.
 • Kvalitet/god plan på selve workshopen.
 • Målgruppen skal være først og fremst studenter.

Du må gjerne stille oss spørsmål hvis du lurer på noe angående dette. Vi håper på positiv respons. :)