Events - Oppvisninger

Hvert semester arrangeres det tradisjonelt oppvisninger i de ulike dansestilene, som regel som en uformell oppvisning på semesterets siste dansefest.  Det er helt frivillig å delta, men det er både morsomt og lærerikt å jobbe mot!