Events - Konkurranser

Tidligere pleide pardansseksjonen å arrangere den store konkurransen OSI Open i høstsemestret, samt en Jack & Jill-konkurranse i vårsemestret. Styret undersøker muligheten for å starte dette opp igjen.